Boekhouding en fiscaliteit Erkende boekhouders en fiscalisten voor uw onderneming

Boekhoudkundige en fiscale oplossingen voor optimale resultaten 

Boekhouding en boekhoudkundig beheer 

Het bijhouden en organiseren van uw boekhouding zijn essentieel voor uw activiteit. CFO Belgium is uw vertrouwenspartner die de taken in verband met uw boekhouding verricht en de optimalisering van uw boekhoudkundige beheert.

Boekhoudkundige en fiscale diensten die een beroepserkenning vereisen, worden binnen de groep CFO Belgium uitgevoerd door beroepsbeoefenaars die in België naar behoren erkend zijn voor het verlenen van dergelijke diensten (nl. Administration T&A SRL/BV, beroepserkenning BIBF n°70441905)”.

Wettelijke boekhoudkundige formaliteiten   

 • Verwerking en analyse van boekhoudkundige stukken
 • Opstelling (of verificatie) en indiening van de jaarrekening met bijlagen in NBB-formaat …
 • Voorbereiding van de financiële verslagen (jaarverslag, bijzonder verslag van het bestuur i.v.m. inbrengen in natura, fusies, splitsingen, enz.)
 • Voorbereiding van tussentijdse financiële overzichten

Boekhouding als beleidsinstrument

 • Strategie ter verbetering van boekhoudkundige situatie en beheer 
 • Opstelling van rapporten en overzichten 
 • Voorbereiding van businessplan
 • Boekhoudkundige verwerking van operationele activiteiten en van buitengewone activiteiten (herstructurering, enz.)

Fiscale formaliteiten en fiscale optimalisering 

Het welslagen van uw activiteit hangt deels af van een nauwgezet beheer en het gepersonaliseerde advies dat u op fiscaal gebied krijgt. CFO Belgium is uw bevoorrechte partner voor advies met kennis van zaken en concrete oplossingen. Steun op de expertise van onze fiscalisten om uw fiscale situatie blijvend te verbeteren. 

Fiscale formaliteiten

 • Belastingformaliteiten: belastingaangiften, roerende voorheffing, voorafbetalingen, fiscale fiches… 
 • Btw-formaliteiten: inschrijving, periodieke aangiften, klantenlijsten, intracommunautaire opgaven, verklaring van stopzetting van activiteiten… 
 • Vertegenwoordiging en verdediging van de onderneming bij belastingcontrole. 

Fiscale optimalisering en fiscaal advies

 • Fiscaal advies tijdens de hele levenscyclus van de onderneming: oprichting, fusie, splitsing, opening van dochtervennootschap, overdracht van onderneming of activiteit. 
 • Fiscale planning: aftrekbaarheid, bezoldigingen, belastbare en niet-belastbare voordelen. 
 • Structurering van het vermogen: vermogens- en financiële strategie. 

Een structuur op mensenmaat, een enkel aanspreekpunt 

Het team van CFO Belgium beheert een portefeuille van klanten die zowel nationaal als internationaal actief zijn. Om u gepersonaliseerd advies te kunnen geven, kiezen wij bewust voor een familiale structuur. Anders gezegd, een structuur waarin u zeker bent van een enkele contactpersoon die uw boekhoudkundige en fiscale situatie perfect kent. Een vertrouwenspersoon die met u in interactie treedt om het voortbestaan en de rentabiliteit van uw activiteiten te verbeteren.