Boekhouding en fiscaliteit Deskundigen in boekhouding en fiscaliteit van ondernemingen

Boekhoudkundige en fiscale oplossingen voor optimale resultaten 

Boekhouding en boekhoudkundig beheer 

Het bijhouden en organiseren van uw boekhouding zijn essentieel voor uw activiteit. CFO Belgium is uw vertrouwenspartner die de taken in verband met uw boekhouding verricht en de optimalisering van uw boekhoudkundige beheert.

Boekhoudkundige en fiscale diensten die toegang tot het beroep vereisen, worden binnen de groep CFO Belgium uitgevoerd door beroepsbeoefenaars die in België naar behoren zijn erkend voor het verlenen van dergelijke diensten.

Boekhoudkundige formaliteiten   

 • Afhandeling van de periodieke aangiften: driemaandelijkse btw-aangifte en jaarlijkse belastingaangifte…
 • Opstelling, controle en indiening van de jaarrekening met bijlagen in NBB-formaat …
 • Voorbereiding van de financiële verslagen

Accountancy 

 • Controle en rechtzetting van de boekhoudkundige documenten 
 • Boekhoudkundige audit van de activiteiten 
 • Strategie ter verbetering van boekhoudkundige situatie en beheer 
 • Opstelling van rapporten en overzichten 
 • Voorbereiding van businessplan

Accountancy

Het welslagen van uw activiteit hangt deels af van een nauwgezet beheer en het gepersonaliseerde advies dat u op fiscaal gebied krijgt. CFO Belgium is uw bevoorrechte partner voor advies met kennis van zaken en concrete oplossingen. Steun op de expertise van onze fiscalisten om uw fiscale situatie blijvend te verbeteren. 

Fiscale formaliteiten

 • Belastingformaliteiten: belastingaangiften, roerende voorheffing, voorafbetalingen, fiscale fiches… 
 • Btw-formaliteiten: inschrijving, periodieke aangiften, klantenlijsten, intracommunautaire opgaven, verklaring van stopzetting van activiteiten… 
 • Vertegenwoordiging en verdediging van de onderneming bij belastingcontrole. 

Fiscale optimalisering en fiscaal advies

 • Fiscaal advies tijdens de hele levenscyclus van de onderneming: oprichting, fusie, splitsing, opening van dochtervennootschap, overdracht van onderneming of activiteit. 
 • Fiscale planning: aftrekbaarheid, bezoldigingen, belastbare en niet-belastbare voordelen. 
 • Structurering van het vermogen: vermogens- en financiële strategie. 

Een structuur op mensenmaat, een enkel aanspreekpunt 

Het team van CFO Belgium beheert een portefeuille van klanten die zowel nationaal als internationaal actief zijn. Om u gepersonaliseerd advies te kunnen geven, kiezen wij bewust voor een familiale structuur. Anders gezegd, een structuur waarin u zeker bent van een enkele contactpersoon die uw boekhoudkundige en fiscale situatie perfect kent. Een vertrouwenspersoon die met u in interactie treedt om het voortbestaan en de rentabiliteit van uw activiteiten te verbeteren.