Administratieve bijstand Flexibiliteit en gemoedsrust

Externe administratieve bijstand voor het beheer van occasionele of terugkerende taken.  Uw administratieve beheer vereenvoudigd.

Uiteenlopende administratieve diensten 

De administratieve activiteiten van uw onderneming vergen efficiëntie, nauwgezetheid en organisatie. CFO Belgium stelt een persoon tot uw beschikking op wie u in alle omstandigheden kunt rekenen. Met of zonder domiciliëring binnen onze structuur ontlast uw administratieve hulp u van occasionele of terugkerende taken die onontbeerlijk zijn voor het goede verloop van uw activiteiten.   

Administratieve taken 

  • Opstelling, verzending en opvolging van de post
  • Beheer van KYC-dossiers (Know Your Customer)
  • Organisatie van vergaderingen, opstelling van verslagen en bijhouden van plannings
  • Vervullen van wettelijke formaliteiten, zoals het bijhouden van de UBO-registers
  • Coördinatie en ondersteuning voor derdenprestaties 

Tot het vervullen van de wettelijke formaliteiten in het kader van administratieve bijstand behoort niet de invoer van de boekhoudkundige gegevens. Deze activiteit valt onder een gereglementeerd beroep en moet worden uitgevoerd door een erkende boekhouder. CFO Belgium stelt accountants ter beschikking voor uw hele boekhouding. 

De voordelen van outsourcing 

Outsourcing van een deel van uw secretariaatswerk ontlast u van administratieve taken en biedt heel wat voordelen.

  • U kunt een groot of minder groot volume werk toevertrouwen aan CFO Belgium. U bepaalt zelf wat nodig is voor uw activiteit. Dankzij deze flexibiliteit kunt u met een gerust gemoed rustige en drukke periodes op administratief vlak tegemoetzien. 
  • Administratieve taken zijn onmisbaar voor een vlot verloop van uw activiteiten, maar kunnen snel heel wat tijd in beslag nemen. Door deze taken te outsourcen, heeft u de waarborg dat alles in orde is, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken. Deze gemoedsrust is des te groter omdat u erop kunt rekenen dat alles met de grootste vertrouwelijkheid gebeurt.