Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen van de website  www.cfobelgium.be (de «Website»). 

Verantwoordelijke van de Website 

CFO Belgium BV/SRL 
Besloten vennootschap (société à responsabilité limitée de droit belge
Zetel: Van Volxemlaan, 302-304, postbus 4, B-1190 Brussel (Voorst), België
Kruispuntbank van Ondernemingen: 0550.696.219
Franstalige Rechtspersonenregister van Brussel
BTW BE0550.696.219 

Contact : 0032 (0)2 899 79 95 secretariat@cfobelgium.be 

Bescherming van persoonsgegevens

Om onze privacybeleid and cookiebeleid te raadplegen, gelieve de corresponderende web-links te willen volgen. 

Intellectuele eigendomsrechten

CFO Belgium is de exclusieve houder van de domeinnaam www.cfobelgium.be

 De Website is exclusief eigendom van CFO Belgium, zoals in zijn geheel als in verband met elke onderdeel ervan (zijn afbeeldingen, teksten, datarepresentatie, logo’s, foto’s, tekenen, algemene presentatie, logische boomstructuren, enz.). 

Bijgevolg is ten strengste verboden het gebruik in de ruimste zin (inbegrepen en zonder beperking, het overdragen ervan, het downloaden of weergeven) van de Website of van een deel ervan, voor andere doeleinden dan persoonlijk en privégebruik voor niet-commerciële doeleinden. 

De merken evenals de tekeningen en modellen die op de site www.cfobelgium.be verschijnen zijn exclusief eigendom van CFO Belgium. 

Afwezigheid van garantie – Beperkte aansprakelijkheid 

CFO Belgium biedt geen enkele waarborg, uitdrukkelijk of stilzwijgend, betreffende de werking de Website (inbegrepen, maar zonder beperking, m.b.t. zijn toegankelijkheid, onderhoud of het zich voordoen van andere informaticaproblemen), of de inhoud ervan, in het algemeen of een deel ervan (inbegrepen, maar zonder beperking, de juistheid van de gegevens die erop vermeld staan). 

CFO Belgium kan trouwens in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor enige schade (in de ruimste zin: rechtstreekse of onrechtstreekse, wat ook de oorzaak, oorsprong of aard ervan kan zijn), die uit de raadpleging of uit het gebruik van de Website voortvloeit. 

Bedankt voor uw bezoek op onze Website.